Kompletní zpracování internetové prezentace, logotypů magazínu, vytvoření publikační mobilní aplikace iOS/Android pro vydávání tabletového magazínu. Dále zpracování propagačních materiálu, razítek, vizitek a veletržního stánku, určený pro lodní veletrhy.

Webové stránky

Mobilní aplikace

Tiskoviny

Propagace

Logotypy

pro tituly

skupiny

MyMagazines

Výchozí logo vydavatelství

Logotyp magazínu o lodích

Logotyp magazínu o automobilech

Propagace

vydavatelství

MyMagazines

Další projekt

Sicreme reklamní agentura